Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Viện Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Viện Quận 1 (1)
[1 tỉ] Cho thuê nhà mặt tiền số 337 Bùi Viện Quận 1 DT: 14x24 1 trệt, 7 lầu LH: 0939413874 (1)
Cho thuê nhà 36 Bùi Viện Quận 1 dt 3x26 200m2 Giá 6000$ (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 450 Bùi Viện Quận 1 DT: 8x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 (1)
[21.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Bùi Viện Quận 1 DT: 4x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 (1)
[520 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 164 Bùi Viện Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 7 lầu LH: 0906955805 (1)
[11.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 186 Bùi Viện Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[19.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Bùi Viện Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[30.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 519 Bùi Viện Quận 1 DT: 5x26 1 trệt, 6 lầu LH: 0902768556 (1)
[980 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 37 Bùi Viện Quận 1 DT: 14x23 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Bùi Viện Quận 1 DT: 8x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[290 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Bùi Viện Quận 1 DT: 14x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0906955805 (1)
[6.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 370 Bùi Viện Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 5 lầu LH: 0907927406 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Bùi Viện Quận 1 DT: 7x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Bùi Viện Quận 1 DT: 9x34 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Bùi Viện Quận 1 DT: 11x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Bùi Viện Quận 1 DT: 9x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0938737871 (1)
[9.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 131 Bùi Viện Quận 1 DT: 11x8 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 140 Bùi Viện Quận 1 DT: 4x25 1 trệt, 7 lầu LH: 0938737871 (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 36 Bùi Viện Quận 1 DT: 4x18 1 trệt, 6 lầu LH: 0906955805 (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 349 Bùi Viện Quận 1 DT: 10x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0938821876 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 16 Bùi Viện Quận 1 DT: 11x8 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)
[19.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 214 Bùi Viện Quận 1 DT: 20x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 (1)
[7.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 214 Bùi Viện Quận 1 DT: 7x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 (1)
[20.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 387 Bùi Viện Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 154 Bùi Viện Quận 1 DT: 9x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 129 Bùi Viện Quận 1 DT: 9x33 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 23 Bùi Viện Quận 1 DT: 6x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)
[17.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 560 Bùi Viện Quận 1 DT: 14x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 (1)
[490 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 13 Bùi Viện Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 (1)