Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1   Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Thị Xuân Quận 1


Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Bùi Thị Xuân Quận 1 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 45 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0908494712 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 171 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x22 1 trệt, 3 lầu LH: 0903614757 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 367 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x30 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[340 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 47 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 15x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
[320 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 232 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 19x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013354 (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 83 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 10x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 218 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 5x23 1 trệt, 7 lầu LH: 0902038642 (1)
[180 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 27 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 9x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 404 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 6x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634491 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 394 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 5x13 1 trệt, 5 lầu LH: 0907927406 (1)
[270 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 102 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0934162100 (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 324 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0939301928 (1)
[70 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 8 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 15x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 (1)
[120 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 189 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 11x24 1 trệt, 3 lầu LH: 0908634491 (1)
[210 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 360 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 366 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901587 (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908696521 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 279 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902831038 (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 327 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 9x9 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 15 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 10x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901270 (1)
Cho thuê nhà mặt tiền số 114A Bùi Thị Xuân, Quận 1 DT: 6x22 2 lầu 60tr (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 71 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 7x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 (1)
[350 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 85 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 16x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0938642188 (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 361 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 14x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 (1)
[90 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 187 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 6x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 (1)
[230 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 75 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 12x10 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 (1)
[110 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 238 Bùi Thị Xuân Quận 1 DT: 6x12 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 (1)