Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1


Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khắc Chân Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khắc Chân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Bá Nhạ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cao Bá Nhạ Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Quý Khoách Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Quý Khoách Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hàn Thuyên Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hàn Thuyên Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 Quận 1<br> Cho thuê nhà mặt tiền đường CMT8 Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khánh Dư Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khánh Dư Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Thủ Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hải Triều Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hải Triều Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan Q1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Thị Xuân Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Bùi Thị Xuân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Đạm Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Tôn Thất Đạm Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Quốc Can Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nam Quốc Can Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Công Tráng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Công Tráng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Mạc Đĩnh Chi Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Mạc Đĩnh Chi Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lương Hữu Khánh Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Lương Hữu Khánh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Định Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trương Định Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Quang Đẩu Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Quang Đẩu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Tất Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Tất Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cống Quỳnh Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cống Quỳnh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Pasteur Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Pasteur Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Hồng Thái Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Hồng Thái Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Phi Khanh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hàm Nghi Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Hàm Nghi Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Viện Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bùi Viện Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thủ Khoa Huân Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Thủ Khoa Huân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Thị Sáu Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Thị Sáu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hoàng Sa Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hoàng Sa Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Quang Khải Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Quang Khải Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Cô Bắc Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Cô Bắc Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thái Văn Lung Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Thái Văn Lung Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Alexandre De Rhodes Q1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Tráng Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Tráng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đồng Khởi Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đồng Khởi Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Dung Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đặng Dung Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thị Hồng Gấm Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Lê Thị Hồng Gấm Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Q Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bến Chương Dương Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Bến Chương Dương Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Liêm Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Phan Liêm Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Khương Ninh Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Huỳnh Khương Ninh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trung Ngạn Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trung Ngạn Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Sương Nguyệt Ánh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thị Riêng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thị Riêng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Cư Trinh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Lê Chân Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Lê Chân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phó Đức Chính Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Kế Bính Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Phan Kế Bính Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cầu Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Hữu Cầu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Hồ Hảo Hớn Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Lợi Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Lợi Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Siêu Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Siêu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Du Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Du Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Văn Phức Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Văn Phức Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Trãi Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Tôn Thất Thiệp Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Phạm Ngũ Lão Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Tùng Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Tôn Thất Tùng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Bội Châu Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Phan Bội Châu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trường Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trường Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Đình Chiểu Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Đình Chiểu Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huy Tự Quận 1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Huy Tự Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Huỳnh Thúc Kháng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cảnh Chân Q1 Cho Thuê Nhà Mặt Tiền Đường Nguyễn Cảnh Chân Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Nguyễn Q1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Nguyễn Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Hai Bà Trưng Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1
Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ Quận 1 Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Công Trứ phường Nguyễn Thái Bình Quận 1<br> Cho thue nha mat tien duong nguyen cong tru quan 1

Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1 [Cho thuê nhà mặt tiền Quận 1] (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Nguyễn Phi Khanh Q1 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 212 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 DT: 7x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cư Trinh Quận 1] (1)
[440 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 389 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 18x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 209 Trần Doãn Khanh Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Doãn Khanh Quận 1] (1)
[530 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 76 Ngô Đức Kế Quận 1 DT: 12x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế Quận 1] (1)
[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 487 Hải Triều Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hải Triều Quận 1] (1)
[5.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Nguyễn Thái Bình Q1 DT: 7x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình Q1] (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 289 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Thái Học Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 247 Trần Khánh Dư Quận 1 DT: 20x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Khánh Dư Quận 1] (1)
[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 9x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1] (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[101 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 63 Hải Triều Quận 1 DT: 10x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hải Triều Quận 1] (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 48 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 245 Mai Thị Lựu Quận 1 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu Quận 1] (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1] (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Trần Cao Vân Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân Quận 1] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 437 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 4x7 1 trệt, 5 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 8x13 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 6x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[9.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Lý Tự Trọng Quận 1 DT: 6x7 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1] (1)
[18.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 33 Ngô Đức Kế Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 3 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Đức Kế Quận 1] (1)
[61 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 415 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 DT: 4x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1] (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 330 Nguyễn Hữu Cầu Quận 1 DT: 11x15 1 trệt, 5 lầu LH: 0902038407 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Cầu Quận 1] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 330 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 8x22 1 trệt, 4 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[5.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 127 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 22 Phạm Viết Chánh Quận 1 DT: 4x7 1 trệt, 4 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Quận 1] (1)