[72 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 487 Hải Triều Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hải Triều Quận 1] (1)
[4.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 245 Mai Thị Lựu Quận 1 DT: 11x18 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Mai Thị Lựu Quận 1] (1)
[170 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 87 Phan Kế Bính Quận 1 DT: 12x27 1 trệt, 3 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Kế Bính Quận 1] (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 261 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[3.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 19 An Bình Quận 5 DT: 10x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường An Bình Quận 5] (1)
[58 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Nguyễn Tri Phương Q10 DT: 5x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q10] (1)
[16.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 44 Tôn Thất Tùng Quận 1 DT: 18x26 1 trệt, 5 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Tùng Quận 1] (1)
[4.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 296 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 539 Lê Văn Lương Quận 7 DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Lương Quận 7] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 378 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)
[6.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 56 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 12x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 101 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 8x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1] (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 77 Tân Chánh Hiệp 10 Q12 DT: 4x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Chánh Hiệp 10 Q12] (1)
[19 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 24 Phạm Viết Chánh Q BT DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Q BT] (1)
[66 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 402 Nguyễn Lâm Quận 10 DT: 10x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Lâm Quận 10] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Thái Học Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1] (1)
[2.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 120 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 15x34 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7] (1)
[280 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 169 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 8x13 1 trệt, 6 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[12.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 166 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 289 Thạch Thị Thanh Quận 1 DT: 8x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038740 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thạch Thị Thanh Quận 1] (1)
[27 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 125 An Bình Quận 5 DT: 4x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường An Bình Quận 5] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 92 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 8x26 1 trệt, 8 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan Q3] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Võ Văn Kiệt Quận 1 DT: 7x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Võ Văn Kiệt Quận 1] (1)
[78 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 118 Nguyễn Phi Khanh Q1 DT: 6x17 1 trệt, 1 lầu LH: 0902768556 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1] (1)
[440 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 389 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 18x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[28 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 179 Nhật Tảo Quận 10 DT: 5x33 1 trệt, 4 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nhật Tảo Quận 10] (1)