[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 128 Nguyễn Tri Phương Q5 DT: 11x11 1 trệt, 3 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tri Phương Q5] (1)
[3.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Bà Huyện Thanh Quan Q3 DT: 7x19 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bà Huyện Thanh Quan Q3] (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 360 Đề Thám Quận 1 DT: 12x22 1 trệt, 1 lầu LH: 0908494712 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1] (1)
[8.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 196 Nguyễn Văn Cừ Quận 1 DT: 11x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Cừ Quận 1] (1)
[9.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 244 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 10x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 223 Tôn Đức Thắng Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng Quận 1] (1)
[15.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 88 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 6x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 285 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 DT: 10x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1] (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 333 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát Quận 7] (1)
[10.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 501 Tôn Thất Thiệp Quận 1 DT: 19x16 1 trệt, 1 lầu LH: 0908634812 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp Quận 1] (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 220 Tân Hưng Quận 5 DT: 8x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Hưng Quận 5] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 26 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 6x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[93 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 45 Phan Kế Bính Quận 1 DT: 7x22 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Kế Bính Quận 1] (1)
[3.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Trần Nhân Tôn Quận 10 DT: 11x18 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901561 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhân Tôn Quận 10] (1)
[50 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Trần Minh Quyền Q10 DT: 5x26 1 trệt, 3 lầu LH: 0902883720 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[43 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 367 Nguyễn Duy Dương Quận DT: 10x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013357 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận] (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 170 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 9x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0938821876 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[79 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 427 Nguyễn Biểu Quận 5 DT: 7x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Biểu Quận 5] (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 11x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)
[20.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 74 Lê Lợi Quận 1 DT: 8x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Lợi Quận 1] (1)
[100 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 255 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 4x21 1 trệt, 1 lầu LH: 0903614757 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1] (1)
[1.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 232 Tên Lửa QBT DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tên Lửa QBT] (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 146 Nguyễn Thái Bình Q1 DT: 11x25 1 trệt, 2 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Bình Q1] (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 298 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 16x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[1.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 310 Tân Chánh Hiệp 10 Q12 DT: 9x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0902831038 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Chánh Hiệp 10 Q12] (1)
[7.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Trần Cao Vân Quận 1 DT: 8x24 1 trệt, 1 lầu LH: 0908696521 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Cao Vân Quận 1] (1)
[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Trần Bình Trọng Quận 5 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Quận 5] (1)
[220 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 136 Lê Anh Xuân Quận 1 DT: 12x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Anh Xuân Quận 1] (1)
[46 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Trần Tuấn Khải Quận 5 DT: 6x14 1 trệt, 5 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Tuấn Khải Quận 5] (1)