[160 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 93 Trần Bình Trọng Quận 5 DT: 7x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0902889330 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Quận 5] (1)
[5.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Đề Thám Quận 1 DT: 7x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đề Thám Quận 1] (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 15x19 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[5.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 127 Nguyễn Thành Ý Quận 1 DT: 10x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý Quận 1] (1)
[370 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 78 Lê Thánh Tôn Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thánh Tôn Quận 1] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 377 Hậu Giang Quận 6 DT: 9x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hậu Giang Quận 6] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 223 Tôn Đức Thắng Quận 1 DT: 12x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Đức Thắng Quận 1] (1)
[190 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 429 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1 DT: 6x19 1 trệt, 4 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Q1] (1)
[8.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 272 Phan Văn Trị Q BThạnh DT: 11x27 1 trệt, 7 lầu LH: 0908075231 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Văn Trị Q BThạnh] (1)
[98 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 434 Tôn Thất Thiệp Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp Quận 1] (1)
[9.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 484 Phan Bội Châu Quận 1 DT: 7x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902447364 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phan Bội Châu Quận 1] (1)
[8.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 343 Hồ Hảo Hớn Quận 1 DT: 9x23 1 trệt, 3 lầu LH: 0901013354 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Hồ Hảo Hớn Quận 1] (1)
[67 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 5x26 1 trệt, 2 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[3.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 481 Trần Minh Quyền Q10 DT: 8x15 1 trệt, 8 lầu LH: 0902901270 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[8.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 4 Nguyễn Huệ Quận 1 DT: 5x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Huệ Quận 1] (1)
[12.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 173 Thái Văn Lung Quận 1 DT: 9x19 1 trệt, 3 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Thái Văn Lung Quận 1] (1)
[3.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Trần Nhật Duật Quận 1 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Nhật Duật Quận 1] (1)
[3.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 35 Nguyễn Biểu Quận 5 DT: 6x33 1 trệt, 1 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Biểu Quận 5] (1)
[33 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 3 Lê Trực Q Bình Thạnh DT: 9x25 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038470 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Trực Q Bình Thạnh] (1)
[2.700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 81 Quốc Lộ 13 Q BThạnh DT: 13x17 1 trệt, 4 lầu LH: 0902440982 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Quốc Lộ 13 Q BThạnh] (1)
[6.900 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 320 Nguyễn Thái Học Quận 1 DT: 11x23 1 trệt, 2 lầu LH: 0906955805 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1] (1)
[2.100 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 144 Tên Lửa QBT DT: 8x15 1 trệt, 2 lầu LH: 0908079159 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tên Lửa QBT] (1)
[88 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 34 Trần Minh Quyền Q10 DT: 9x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền Q10] (1)
[13.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 256 Đinh Tiên Hoàng Quận 1 DT: 12x20 1 trệt, 7 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng Quận 1] (1)
[54 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 96 Nguyễn Tiểu La Quận 10 DT: 10x10 1 trệt, 4 lầu LH: 0908634491 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tiểu La Quận 10] (1)
[6.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 259 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x17 1 trệt, 6 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[36 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 76 Nguyễn Hữu Thọ Quận 7 DT: 11x16 1 trệt, 2 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ Quận 7] (1)
[250 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 362 Trần Bình Trọng Quận 5 DT: 9x17 1 trệt, 2 lầu LH: 0902887859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Bình Trọng Quận 5] (1)
[22 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 12 Nguyễn Duy Dương Quận DT: 6x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Duy Dương Quận] (1)
[4.200 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 378 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 12x25 1 trệt, 3 lầu LH: 0908326791 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)