[130 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 58 Nguyễn Thái Học Quận 1 DT: 11x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902901610 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Thái Học Quận 1] (1)
[260 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 99 Tôn Thất Đạm Quận 1 DT: 7x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Đạm Quận 1] (1)
[63 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 39 Bạch Mã Quận 10 DT: 11x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902901587 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Bạch Mã Quận 10] (1)
[60 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 158 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 4x23 1 trệt, 1 lầu LH: 0902805963 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[1.800 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 516 Đỗ Xuân Hợp Quận 9 DT: 5x20 1 trệt, 2 lầu LH: 0902045524 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9] (1)
[700 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 368 Lê Văn Thịnh Quận 2 DT: 4x25 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038615 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Văn Thịnh Quận 2] (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 324 Trần Thiện Chánh Q10 DT: 5x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038471 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Thiện Chánh Q10] (1)
[55 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 147 Nguyễn Tất Thành Q4 DT: 5x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành Q4] (1)
[203.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 49 Phú Thuận Quận 7 DT: 8x28 1 trệt, 1 lầu LH: 0902038642 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phú Thuận Quận 7] (1)
[-297 tỷ] Cho thuê nhà mặt tiền số 287 Ấp Chiến Lược QBT DT: 8x24 1 trệt, 6 lầu LH: 0939369705 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ấp Chiến Lược QBT] (1)
[7 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 57 Phạm Viết Chánh Q BT DT: 5x27 1 trệt, 1 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Viết Chánh Q BT] (1)
[23 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 512 Lò Gốm Quận 6 DT: 8x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0908634812 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lò Gốm Quận 6] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 90 Tô Hiến Thành Quận 10 DT: 11x20 1 trệt, 4 lầu LH: 0906767550 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tô Hiến Thành Quận 10] (1)
[7.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 438 Ngô Gia Tự Quận 10 DT: 12x26 1 trệt, 1 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Ngô Gia Tự Quận 10] (1)
[75 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 1 Văn Thân Quận 6 DT: 12x32 1 trệt, 2 lầu LH: 0908286542 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Văn Thân Quận 6] (1)
[62 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 292 Nguyễn Khắc Nhu Quận 1 DT: 5x28 1 trệt, 8 lầu LH: 0902447859 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Khắc Nhu Quận 1] (1)
[98 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 434 Tôn Thất Thiệp Quận 1 DT: 6x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Thiệp Quận 1] (1)
[9.400 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 435 Nguyễn Phi Khanh Q1 DT: 12x23 1 trệt, 8 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh Q1] (1)
[27.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 387 Lý Tự Trọng Quận 1 DT: 12x26 1 trệt, 7 lầu LH: 0939622796 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1] (1)
[30 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 69 Phạm Thế Hiển Quận 8 DT: 5x11 1 trệt, 2 lầu LH: 0938642188 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Phạm Thế Hiển Quận 8] (1)
[150 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 40 Huỳnh Mẫn Đạt Quận 5 DT: 12x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902448153 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Huỳnh Mẫn Đạt Quận 5] (1)
[4.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 530 Nguyễn Cư Trinh Quận 1 DT: 5x27 1 trệt, 2 lầu LH: 0907927406 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Cư Trinh Quận 1] (1)
[200 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 160 Lý Tự Trọng Quận 1 DT: 4x19 1 trệt, 7 lầu LH: 0939301928 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lý Tự Trọng Quận 1] (1)
[5.300 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 112 Trần Đình Xu Quận 1 DT: 8x28 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Trần Đình Xu Quận 1] (1)
[140 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 544 Điện Biên Phủ Quận 1 DT: 7x21 1 trệt, 2 lầu LH: 0902806193 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ Quận 1] (1)
[4.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 217 Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 DT: 9x24 1 trệt, 2 lầu LH: 0939413874 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1] (1)
[7.500 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 293 Tôn Thất Đạm Quận 1 DT: 5x20 1 trệt, 1 lầu LH: 0902885031 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tôn Thất Đạm Quận 1] (1)
[24 triệu] Cho thuê nhà mặt tiền số 467 Man Thiện Quận 9 DT: 7x11 1 trệt, 1 lầu LH: 0908079159 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Man Thiện Quận 9] (1)
[114.000 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 212 Lê Thị Bạch Cát Q11 DT: 7x27 1 trệt, 4 lầu LH: 0908614941 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Lê Thị Bạch Cát Q11] (1)
[2.600 USD] Cho thuê nhà mặt tiền số 348 Tân Chánh Hiệp 10 Q12 DT: 14x15 1 trệt, 1 lầu LH: 0902982719 [Cho thuê nhà mặt tiền đường Tân Chánh Hiệp 10 Q12] (1)